Dzięki oprogramowaniu kiosk staje się urządzeniem pozwalającym klientowi na samodzielne poszukiwanie interesujących informacji wśród wszelkich dostępnych danych multimedialnych - tekstu, dźwięku, filmów, schematów, planów, mapek, itd. Infomat pozwala również na dostęp do Internetu, może to być pełny dostęp lub ograniczony jedynie do stron skonfigurowanych przez administratora. Infomat z odpowiednim oprogramowaniem umieszczony w miejscach publicznych staje się niezastąpionym narzędziem informacji, promocji czy reklamy audio wizualnej. Niewątpliwą zaletą zastosowanego oprogramowania jest możliwość pracy zarówno jako urządzenie samodzielne jak i praca w sieci, w praktyce oznacza to że raz wprowadzona przez administratora informacja dostępna jest w tym samym czasie we wszystkich urządzeniach. Wykorzystanie techniki multimedialnej daje możliwość szerokiego zastosowania, wszelki dane, informacje, zdjęcia lub animacje można dostosować według własnych upodobań. Dzięki uniwersalnemu oprogramowaniu kioski stanowią coraz częstsze wyposażenie stoisk na targach i wystawach. Państwa Firmy staną się doskonałymi centrami informatycznymi a ich ciekawa forma będzie dodatkiem podnoszącym prestiż Państwa Firmy. Czy nie prościej wejść do banku i samemu dowiedzieć się jaki jest stan naszego konta? Dlaczego Klienci czekają w kolejce tylko po to by zasięgnąć informacji? Pozwólmy Klientowi dokonać wyboru i dajmy mu narzędzie, dzięki któremu oboje zaoszczędzicie czas. Infokiosk to nic innego niż nowe, bezosobowe stanowisko obsługi Twojego Klienta.
W naszych urządzeniach domyślnie instalowany jest system operacyjny Android + oprogramowanie kioskowe. Jeżeli nie ma specyficznych wymagać, zdecydowanie rekomendujemy Android jako system lepiej sprawdzający się w zastosowaniach kioskowych (niższa cena, stabilniejsza praca, itp.)
 

Mupkiosk

autorskie oprogramowanie zarządzająco sterujące ( bezpieczna przeglądarka) dla Windows

 

Zaprogramowanie ustawień kiosku przy starcie (rozdzielczość ekranu, liczba kolorów, wstępna głośność) oraz restarcie.

Zabezpieczenie dostępu do ustawień i konfiguracji hasłem

Możliwość automatycznego wyłączania/restartu komputera o określonej godzinie

Wyświetlenie menu umożliwiającego użytkownikowi wybór zaprogramowanych funkcji kiosku multimedialnego, jak również wyświetlenie i przywołanie tego menu w dowolnym momencie funkcjonowania z możliwością modyfikacji wyglądu menu (dwa tryby: statyczny - bmp, pełnoekranowy - np strona www)

Możliwość zablokowania klawiszy krytycznych dla pracy Windows takich jak: CTRL+ALT+DEL, Windows-Logo, ALT+TAB, Shift+F10, CTRL+ESC, ALT+ESC

Monitorowanie systemu operacyjnego (tzw. Software WatchDog) które kontroluje działenie oprogramowaniaądzającego i w razie konieczności dokonuje jego reinicjalizacji

Współpraca z Internet Explorer i Chrome (przeglądarka)

Możliwość wymuszenia wyświetlenia wybranej strony WWW w przeglądarce poprzez wybranie pozycji menu, jak również przy starcie/restarcie kiosku multimedialnego,

Możliwość blokowania dostępu do stron WWW dostępnych przez sieć i ograniczenia dostępu wyłącznie do określonych lokalnych dokumentów

Definiowanie stron WWW i adresów dostępnych oraz zablokowanych do przeglądania

Automatyczne zamykanie otwartych okien i programów w wypadku braku reakcji użytkownika przez zaprogramowany czas z możliwością uruchomienia pokazu slajdów lub filmu video zamiast wygaszacza ekranu , odtwarzanie zostaje przerwane w przypadku detekcji użytkowanika

Praca kiosku w trybie internet on-line lub off-line.

Współpraca z ekranami dotykowymi - wirtualna klawiatura wprowadzanie danych przy użyciu wszystkich znaków dostępnych na standardowej klawiaturze z uwzględnieniem znaków polskich

Zabezpieczenie systemu przed nieautoryzowaną ingerencją, blokada dostępu do dysków lub partycji

Obsługa przez osoby niepełnosprawne

Oprogramowanie posiada zintegrowany, opcjonalny moduł obsługi przez osoby z dysfunkcjami wzroku i słuchu, umożliwia odsłuch informacji prezentowanych na ekranie kiosku pozwalający na dostęp do prezentowanej treści, posiada możliwość sterowania kioskiem w sposób intuicyjny i łatwy dla osób z dysfunkcjami (możliwość użycia przez osoby niewidome), obsługiwane za pośrednictwem ekranu dotykowego (za pomocą czterech gestów: lewo,prawo, góra, dół), zawierające menu z precyzyjnymi wskazówkami także dla osoby z dysfunkcją narządu wzroku lub słuchu , zastosowanie oprogramowania do syntezy mowy wykorzystywanego do odczytu zawartości informacyjnej kiosku, poleceń ułatwiających obsługę kiosku i nawigację po kategoriach.
 
 

kiosk Browser

oprogramowanie zarządzająco sterujące ( bezpieczna przeglądarka) dla Android

 

Kiosk URLStrona domowa aplikacji, może zawierać, http://, https:// lub file://

Keep Screen On


Utrzymuje ekran zawsze włączony (niezależnie od ustawień systemowych)

Browser Controls


Pokazuje ikony przglądarki (home, back/forward etc…)

Custom Toolbar URL


Tworzy własne ikony przeglądarki

Idle Page Timeout

Włącza limit czasu na stronie, powoduje powrót po określonym czasie do strony głównej kiosku i wyświetla wygaszacz ekranu, jeśli jest włączony.

Reload Home PageZaładuj adres kiosku po nawiązaniu połączenia do sieci 3G / WiFi.

Theme


Wybierz schemat kolorów.

Lock Screen Orientation


Blokada określonej orientacji ekranu, określonej przez ustawienie "Orientacja".

Full Screen Mode


Ukryj pasek menu, użyj trybu pełnoekranowego. Aby wyświetlić pasek menu przesuń palec od górnej do dolnej krawędzi ekranu, lub naciśnij jeden z klawiszy regulacji głośności.

Screensaver


Wyświetl wygaszacz ekranu po określonym czasie bezczynności

Screensaver Type

typ wygaszacza ekranu 
Obraz: wyświetl pokaz slajdów lub obraz z lokalizacji /DEFAULTSTORAGE/kioskbrowser/screensaver/ PNG, JPG oraz GIF są obsługiwane Video: odtwarza video z lokalizacji /DEFAULTSTORAGE/kioskbrowser/screensaver/ plik musi mieć nazwę kioskvideo.mkv lub kioskvideo.mp4


Page Zooming

powiększenie strony umożliwi powiększenie za pomocą podwójnego kliknięcia

Clear CacheUsuwa pamięć podręczną po przeładowaniu

Clear Cookies


Usuwa ciasteczka po przeładowaniu strony.

Custom Error PageWyświetl własny komunikat o błędzie wczytywania strony. Użyj ścieżki /DEFAULTSTORAGE/kioskbrowser/errorpage/index.htm

Custom Access Denied Page


Wyświetl własny komunikat o zablokowanej zawartości, Użyj ścieżki /DEFAULTSTORAGE/kioskbrowser/accessdenied/index.htm

Whitelisted URLLista adresów URL, do których można uzyskać dostęp. Adres internetowy może mieć następujący format: companywebsite.com (umożliwia dostęp do poddomen), www.companywebsite.com (nie umożliwia dostępu do poddomen)
Każdy adres musi być oddzielony przecinkiem (,)

Hide System Bar

ukrywanie paska systemowego, zawsze ukrywa pasek systemu, co oznacza, że aplikacja internetowa może korzystać z całego ekranu.

Resize page when keyboard covers input


Automatycznie zmienia rozmiar strony, gdy klawiatura przykrywa zawartość strony
 

Dedykowane aplikacje kioskowe na zamówienie

Oprócz standardowych rozwiązań oferujemy tworzenie aplikacji z wykorzystaniem funkcji typowych dla kiosków i ekranów dotykowych według kryteriów i oczekiwań klienta, poniżej przykładowe aplikacje
 

MEMORY

gra logiczna rozwijająca pamięć, gra polega na jak najszybszym odnajdowaniu karty do pary, na wynik ma wpływ zarówno czas gry jak i ilość odsłon nie trafionych. Przed rozpoczęciem gry wyświetlane są wszystkie karty przez definiowany okres czasu a następnie wszystkie karty zostają zasłonięte i rozpoczyna się odlicznie czasu. Wygląd kart mozna dowolnie zmieniać, mogą to być zatem obrazki związane tematycznie z dowolnym miejscem zdarzeniem itp.

LOTERIA

aplikacja napisana do obsługi loterii, klient otrzymuje kupon konkursowy z wydrukowanym kodem kreskowym zawierającym informacje o wygranej, po włożeniu kuponu do szczeliny kiosku, skaner odczytuje zakodowaną zawartość kuponu i wyświetla na ekranie odpowiednia informację, w przypadkuwygranej drukowany jest kupon z potwierdzeniem.
BUY NOW